atgal į pradžią atgal į pradžią
            Kauno g. 71, Ramučiai,
            Kauno rajonas,
            Tel./faksas 37 432285

apie musgaminiaiuzsakymamskontaktailietuvi�kaienglishNaujienos

Garsiojoje Valstyb�s saugumo departamento pa�ymoje, skirtoje auk��iausiems Lietuvos pareig�nams, ir kituose � vie�um� patekusiuose dokumentuose yra daug med�iagos apie pagrindin� prezidento Rolando Pakso rem�j� Jurij� Borisov�.

Sraigtasparnius remontuojan�ios ir jais prekiaujan�ios bendrov�s "Avia Baltika" savininko komercin� veikla, jo vaidmuo prezidento rinkim� kampanijoje, ry�iai su daug �tarim� kelian�iomis strukt�romis buvo pagrindas id�miau pa�velgti � kai kuriuos nacionalinio saugumo klausimus.

               sprendimas: Infoerdvė